Covid 19

Post- COVID 19 Program

Pomoc pri liečbe následkov ochorenia Covid 19

 

Viac ako 35% ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid 19 má aj po troch týždňoch problém vrátiť sa do normálneho života. U tých, ktorí mali vážnejší priebeh (boli hospitalizovaní v nemocnici s podporou dýchania) trvá obnovenie pôvodnej kvality života aj 3-6 mesiacov. Najčastejšie sa stretávame s pocitom úzkosti, dušnosti,  únavy a kašľom. U niektorých ľudí sa vyskytujú aj bolesti svalov a  kĺbov.
Cielená rehabilitačná starostlivosť vedie k odstráneniu následkov ochorenia a k rýchlejšiemu návratu do bežného života.

 

fyzioPro

špeciálny program starostlivosti

Patient and Nurse
 

Respiračná fyzioterapia post Covid 19 pacientov má za cieľ poskytnúť následnú starostlivosť u pacientov s rôzne ťažkým priebehom infekcie všade tam, kde môžu dlhodobo pretrvávať prejavy následkov choroby. Ide predovšetkým o súbor manuálnych techník a dýchacích cvičení,  ktoré pacientovi pomôžu lepšie dýchať, postupne obnoviť funkciu pľúc, zlepšiť rovnováhu a koordináciu, posilniť oslabené svalstvo, znížiť stres a zlepšiť náladu, zvýšiť energiu a tým aj sebadôveru.

 
muž spí

POST- COVID 19 TERAPIA

S rehabilitáciou  je potrebné začať čo najskôr. Po diagnostikovaní aktuálneho stavu pacienta sa určí spôsob a forma rehabilitácie. Tá môže prebiehať u pacienta doma, alebo aj ako  online terapia prostredníctvom video konferencie.

 

PRVÁ POMOC POST-COVID

25 min. online vstupná konzultácia s certifikovaným terapeutom.

Vstupná konzultácia je nevyhnutná na vyhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta. Prebieha podobne ako vstupná prehliadka u lekára. Výsledkom je poskytnutie úvodných rád na uľavenie a dohodnutie ďalšieho postupu terapie.


Popis služby:

Posúdenie aktuálneho stavu

Návrh prvotných opatrení na poskytnutie úľavy pri dýchavičnosti, kašli, bolesti ai.

Návrh rehabilitačného plánu

Manuál základných cvičení

39 €

ONLINE TERAPIA POST- COVID

30 min. online terapia pre klienta, ktorý absolvoval vstupnú konzultáciu.

Cieľom online terapie je poskytnúť pomoc, ktorá je pre každého individuálne navrhnutá na základe vstupnej konzultácie. Je plne prispôsobená  možnostiam a potrebám klienta.


Popis služby:

Podrobný popis a ukážky cvikov pre zlepšenie stavu klienta

Nácvik správneho dýchania

Nácvik vykašliavania

Úľavové polohy pre klienta

Kontrola správnosti vykonávania rehabilitačných cvičení

Korekcia rehabilitačného plánu podľa progresu klienta a reakcie klienta na terapiu

Konzultácie podľa požiadaviek klienta

49 €

OSOBNÁ TERAPIA POST - COVID

60 min. osobná návšteva po úvodnej konzultácii.

V najzávažnejších prípadoch alebo pri klientoch, ktorí majú záujem o čo najskoršie zotavenie ponúkame možnosť poskytnutia osobnej terapie. Naši terapeuti sú zaočkovaní proti Covid19 a pravidelne testovaní, aby poskytovanie tejto služby bolo čo najbezpečnejšie.


Popis služby:

Vyšetrenie oximetrom ( kontrola hladiny kyslíka v krvi)

Vyšetrenie spirometorm (prístrojové meranie objemu a funkčnosti pľúc)

Podrobný popis a ukážky cvikov pre zlepšenie stavu klienta

Nácvik polohovaní (polohy na uľahčenie dýchania, zmiernenie bolesti, ovládanie kašľa a i.)

Nácvik správneho dýchania

Nácvik vykašliavania

Nácvik vstávania z ľahu/sedu

Nácvik presunov po byte/dome, nácvik chôdze

Manuálne techniky (masáž) pre uvoľnenie preťažených svalov v trvaní 25 min.

89 €

 
149406269_171102851226495_2649378792518402709_n_edited.jpg

Acapella

pomôcka na dychové cvičenie

40 €

KÚPIŤ
130223604_3361530040640957_7871089441951

Oximeter

prístroj na meranie saturácie O2

25 €

KÚPIŤ
149457199_440155697033480_55391882937388

Spirometer

Prístroj na meranie dychovej funkcie

180 €

KÚPIŤ