post Covid Program

Pomoc pri liečbe následkov ochorenia Covid 19

 

Viac ako 35% ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid 19 má aj po troch týždňoch problém vrátiť sa do normálneho života. U tých, ktorí mali vážnejší priebeh (boli hospitalizovaní v nemocnici s podporou dýchania) trvá obnovenie pôvodnej kvality života aj 3-6 mesiacov. Najčastejšie sa stretávame s pocitom úzkosti, dušnosti,  únavy a kašľom. U niektorých ľudí sa vyskytujú aj bolesti svalov a  kĺbov.
Cielená rehabilitačná starostlivosť vedie k odstráneniu následkov ochorenia a k rýchlejšiemu návratu do bežného života.

 

fyzioPro

špeciálny program starostlivosti

 

Respiračná fyzioterapia post Covid 19 pacientov má za cieľ poskytnúť následnú starostlivosť u pacientov s rôzne ťažkým priebehom infekcie všade tam, kde môžu dlhodobo pretrvávať prejavy následkov choroby. Ide predovšetkým o súbor manuálnych techník a dýchacích cvičení,  ktoré pacientovi pomôžu lepšie dýchať, postupne obnoviť funkciu pľúc, zlepšiť rovnováhu a koordináciu, posilniť oslabené svalstvo, znížiť stres a zlepšiť náladu, zvýšiť energiu a tým aj sebadôveru.

 

post Covid Program

Ako na to? Čo k tomu potrebujem?


S rehabilitáciou  je potrebné začať čo najskôr. Po diagnostikovaní aktuálneho stavu pacienta sa určí spôsob a forma rehabilitácie. Tá môže prebiehať u pacienta doma, alebo aj ako  online terapia prostredníctvom video konferencie.

Online  terapia:

Prostredníctvom video konferencie môžeme bezpečne a rýchlo poskytnúť konzultácie aj infekčným  pacientom, a tak im uľaviť v mnohých  smeroch ešte pred osobným stretnutím.

Osobná terapia:

U ľudí, čo prekonali ochorenie  Covid 19 je možné rehabilitovať po ukončení predpísanej 14- dňovej karantény a potvrdení o ich bezinfekčnosti negatívnym PCR testom. Stačí si vybrať:

Program 1

základ

PRVÁ POMOC POST-COVID

25 min. online vstupná konzultácia s certifikovaným terapeutom.

Vstupná konzultácia je nevyhnutná na vyhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta. Prebieha podobne ako vstupná prehliadka u lekára. Výsledkom je poskytnutie úvodných rád na uľavenie a dohodnutie ďalšieho postupu terapie.

Popis služby:

 • Posúdenie aktuálneho stavu

 • Návrh prvotných opatrení na poskytnutie úľavy

 • Návrh rehabilitačného plánu

 • Manuál základných cvičení

39 €

Program 2

1,5 hodiny cvičenia a pomôcky v cene

ONLINE TERAPIA POST-COVID

30 min. online terapia pre klienta, ktorý absolvoval vstupnú konzultáciu .

Cieľom online terapie je poskytnúť terapiu, ktorá je stanovená pre každého individuálne na základe vstupnej konzultácie. Je plne prispôsobená individuálnym možnostiam a potrebám klienta.

Popis služby:

 • Podrobný popis a ukážky cvikov pre zlepšenie stavu klienta

 • Nácvik správneho dýchania

 • Nácvik vykašliavania

 • Úľavové polohy pre klienta

 • Kontrola správnosti vykonávania rehabilitačných cvičení

 • Korekcia rehabilitačného plánu podľa progresu klienta a reakcie klienta na terapiu

 • Konzultácie podľa požiadaviek klienta


49 €


Program 3

5 hodín cvičenia, pomôcky a prístroje v cene

OSOBNÁ TERAPIA POST-COVID

60 min. osobná návšteva po úvodnej konzultácii.

V najzávažnejších prípadoch alebo pri klientoch, ktorí majú záujem o čo najskoršie zotavenie ponúkame možnosť poskytnutia osobnej terapie. Naši terapeuti sú zaočkovaní proti Covid19 a pravidelne testovaní, aby poskytovanie tejto služby bolo čo najbezpečnejšie.

Popis služby:

 • Vyšetrenie oximetrom (tzv. štipec na prst, ktorá bude neustále kontrolovať hladinu kyslíka v krvi)

 • Vyšetrenie spirometorm (tzv. meranie objemu a funkčnosti pľúc fúkaním do prístroja)

 • Podrobný popis a ukážky cvikov pre zlepšenie stavu klienta

 • Nácvik polohovaní (polohy na uľahčenie dýchania, zmiernenie bolesti, stabilizácia pri prekonávaní záťaže)

 • Nácvik správneho dýchania

 • Nácvik vykašliavania

 • Nácvik vstávania z ľahu/sedu

 • Nácvik chôdze presunov po byte/dome

 • Manuálne techniky (masáž) pre uvoľnenie preťažených svalov v trvaní 25 min.

89 €

 
149406269_171102851226495_2649378792518402709_n_edited.jpg

Acapella

pomôcka na dychové cvičenie

40 €

130223604_3361530040640957_7871089441951

Oximeter

prístroj na meranie saturácie O2

25 €

149457199_440155697033480_55391882937388

Spirometer

Prístroj na meranie dychovej funkcie

180 €

 

©2019 by fyzioPro,všetky práva vyhradené