top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorafP

Odteraz PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE aj u nás!

Aktualizováno: 7. 4.

Náš Martin sa po úspešnom ukončení kurzu " Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program" pod vedením Dr. Andrew Dalziell-a stal jej certifikovaným odborníkom.
Bilaterálna integrácia je pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, ale taktiež na posilnenie exekutívnych funkcií a senzo-motorickej integrácie.

Mnohé deti majú oslabené sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, majú ťažkosti zapamätať si niekoľko za sebou idúcich inštrukcií v čítanej, písanej, či počutej forme. Majú spomalené tempo, alebo sú naopak veľmi roztržité a nedokážu sa dostatočne koncentrovať. Taktiež sú deti, ale aj dospelí, ktorí pôsobia nemotorne, akoby im to pomalšie myslelo, pritom sú to však veľmi inteligentní a bystrí ľudia. Vtedy je vhodné začať s programom Bilaterálnej integrácie.Program Bilaterálnej integrácie využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské/ pracovné zručnosti.Zdroj/ Viac informácií nájdete na www.bilateralnaintegracia.sk

Obrázky zdroj internet


188 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

TEJPOVANIE

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page