Cenník

KONZULTÁCIA


Dospelí (55 min.) ...............  50 €

Deti       (25 min.) ...............  35 €

Online   (25 min.) ...............  30 €

Vyhotovenie správy .........    10 €

CVIČENIECvičenie 25 min. .................. 20 €

Cvičenie 55 min. .................. 25 €

Cvičenie s masážou ............ 40 €

Online 25 min. ..................... 15 €

Online 55 min. ..................... 20 €

MASÁŽ


Masáž 55 min. .................... 40 €

Masáž 25 min. .................... 30 €

dōTERRA masáž 25 min. ... 35 €

 

Post-Covid terapia

39 €PRVÁ POMOC

POST-COVID

49€ONLINE TERAPIA

POST-COVID

89€OSOBNÁ TERAPIA

POST-COVID

 

PERMANENTKY


10 x 25 min. masáž ........... 270 €

10 x 55 min. masáž ........... 360 €

10 x 55 min. cvičenie ........ 225 €

10 x cvič. s masážou ........ 360 €

DARČEKOVÉ POUKAZ


DP v hodnote ..................... 100€

DP v hodnote .....................  50 €

DP masáž       .....................  45 €

DP masáž doTerra ..............  35 €

INÉ

Nedodržanie termínu ....... + 10 €

Termín do 24 hod. ............... 70 €

Tejpovanie ........................ od 7 €